İsviçre’ de yaşayan ve Fenerbahçe’ ye gönül vermiş kişiler olarak, herşeyimizden çok sevdiğimiz Fenerbahçemizin bu ülkede yaşayan taraftarlarını bir çatı altında toplamak amacı ile, merkezi Zürih’ te olmak üzere "İsviçre Fenerbahçeliler Derneği" ni kurmuş bulunuyoruz. Derneğimizin resmi kuruluş tarihi 03 Mayıs 2003 dür.

Bu tarih aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ ün Fenerbahçemizi ziyaret ettiği günün yıldönümüdür (03 Mayıs 1918) Derneğimiz, İsviçre yasalarına uygun olarak, her türlü resmi prosedürü tamamlanarak kurulmuştur. Amacımız, güçlerimizi birleştirerek organize bir kuruluş haline gelmek, sosyal, kültürel ve sportif alanda göstereceğimiz çalışmaların yanısıra, zaman içerisinde giderek daha da güçlenmesini hedeflediğimiz bu kuruluşun gücünü, yaratacağı Türk ve İsviçre kamuoyu imkânlarını Fenerbahçe Spor Kulübü’ nün menfaatleri doğrultusunda yönlendirmektir.

Bu cümleden belirtildiği gibi, Fenerbahçe alt yapısına sporcu temini amacı ile İsviçre futbol, voleybol, basketbol ligleri takip edilecek ve istikbal vaad eden Türk gençlerinin Fenerbahçemize kazandırılmasına çalışılacaktır. Yurtdışında kurulmuş olan diğer Fenerbahçe taraftar dernekleri ve Şubeleri ile ilişki kurularak, bizim tecrübelerimiz onların yararına sunulacağı gibi, onların deneyimlerinden de yararlanılacaktır.

Tüm çalışmalarımızın Fenerbahçe Spor Kulübü’ nün bilgi ve koordinasyonu ile gerçekleşeceği ve kulübümüzün çıkarları doğrultusunda olacağı şüphesizdir. Bu görüş ve düşünceler içinde tüm Fenerbahçe’ li kardeşlerimizi kucaklıyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

İsviçre Fenerbahçeliler Derneği